... APOSTLESHIP OF THE SEA Apostolatus Maris

    Terug

APOSTOLAAT ZEEMANSHUIZEN

In Antwerpen kunnen we twee soorten zeemanshuizen onderscheiden :

De nationale zeemanshuizen bekommeren zich voornamelijk om de zeelieden van de eigen nationaliteit.

Het zijn de zeemanshuizen van de Scandinavische Kerken : de Zweedse, de Finse, de Noorse, de Deense.

Daarnaast heb je het internationale zeemanshuis:het A.S.C. of Antwerp Seafarers' Centre aan de Italiëlei, beter bekend onder de naam Stella Maris, beheerd door het Apostolaat ter Zee.


Vandaag zijn hier ondergebracht :

    • Apostolatus Maris, rooms katholiek
    • British & International Sailors' Society, presbyteriaans
    • Deutsche Seemannsmission, lutheraans
    • Mission to Seafarers, anglicaans.

Het zijn zeemanskerken van vier verschillende christelijke strekkingen en drie verschillende talen, die besloten hebben samen te werken in hun apostolaat voor de zeelieden. Het oecumenisch karakter werd gekozen om aan te tonen dat taal, ras, noch godsdienst een rol spelen bij het benaderen van de zeelieden. Als mens moeten wij belangstelling hebben voor iedereen die de haven aandoet en het is evangelischer als één Kerk naar niet-christenen te stappen dan vanuit vier verschillende christelijke kerken.


 
Source : admin
Date : 30.09.2018

Met de steun van ...

Bisdom ... ... ... ...