... APOSTLESHIP OF THE SEA Apostolatus Maris

    Terug

APOSTOLAAT ONS HUIS

ONS ZEEMANSHUIS WIL ZIJN:

 1. EEN ONTMOETINGSPLAATS voor alle zeelieden zonder onderscheid van ras, taal nationaliteit of godsdienst.
 
 • CENTRUM VAN PASTORALE EN GODSDIENSTIGE aktiviteiten. Zo is er de KAPEL : voor sakramenten en godsdienstoefeningen. Voor de Rooms-Katholieke Kerk worden wij als een personele parochie voor zeevarenden beschouwd waar huwelijken, doopsels en eucharistievieringen kunnen plaats vinden. Vieringen gebeuren in de kapel meestal op zaterdag en zondag. Maar op aanvraag kan dit evengoed aan boord gebeuren, op gelijk welk moment van gelijk welke dag.
 1. SOCIALE DIENST : alhoewel niet officieel, toch worden hier heel wat inspanningen voor gedaan zoals :
   • SCHEEPSBEZOEK : dagelijks, meestal in de voormiddag, gaan al de aalmoezeniers en pastores en hun help(st)ers op bezoek bij de zeelieden aan boord van hun schip. Dit vooral om te laten zien dat wij er zijn voor hen, en dat wij ook voor hen gereed staan. We zijn er als zij dat nodig hebben en ze moeten dit weten. De hoogtepunten in het godsdienstig leven van het jaar : Pasen en Kerstmis krijgen bijzondere aandacht en zorg. Het zijn meestal onvergetelijke avonden met zeelieden van alle rang, ras, godsdienst, kleur en taal samen.
   • ZIEKENBEZOEK: We hebben een team van enkele vaste vrijwillige medewerk(st)ers, die wekelijks de hospitalen van Antwerpen en omliggende bezoeken om te zien of daar geen zeelieden zijn die onze hulp nodig zouden kunnen hebben. Soms is het gewoon een bezoekje, met onze groetjes, of met een bloemetje. Meestal worden boeken of tijdschriften in alle mogelijke talen afgegeven. Met de Kerst- en Paasdagen worden de zieken speciaal bedacht met bloemen en geschenken.
   
   
 2. BIBLIOTHEEK : In samenwerking met de Antwerpse Stadsbibliotheek is een BIB-PUNT aanwezig in het zeemanscentrum , boeken worden gratis aangeboden.Aan boord worden boxen met dvd's omgeruild op schepen die regelmatig de Haven van Antwerpen aandoen.
 3. SPORTMANIFESTATIES : De Haven van Antwerpen staat reeds enkele jaren aan de top van alle wereldhavens wat het aantal gespeelde voetbalwedstrijden tussen zeelieden betreft. Niet alleen het sportveld, maar ook alle materiaal : kleding, ballen, scheidsrechter, douches...staan gratis ter hunner beschikking. Jaarlijks zijn er ook enkele tornooien die in samenwerking met het Antwerp Harbour Hotel en de Scandinavische zeemanskerken worden georganiseerd.
 4. INTERNET:wi-fi is beschikbaar voor de zeelieden voor eigen laptop , tablet en smartphone.
 5. SHOP : wij hebben een kleine winkel om de zeelieden de gelegenheid te geven postzegels, briefpapier en kaartjes te kopen. Ook toiletbenodigdheden, souvenirs en dergelijke kunnen ze er vinden. 
Source : admin
Date : 30.09.2018

Met de steun van ...

Bisdom ... ... ... ...