... APOSTLESHIP OF THE SEA Apostolatus Maris

    Terug

APOSTOLAAT AALMOEZENIERS

WAAROM AALMOEZENIERS IN HET ZEEMANSHUIS ?

Als havens belangrijke ontmoetingsplaatsen zijn voor de maatschappij, dan is dat ook waar voor de Kerk. Waar er mensen zijn, daar kan Kerk groeien of ontstaan. Doorheen de geschiedenis zijn de havens altijd plaatsen geweest waar stromingen in de maatschappij op allerlei niveau, en in alle tijden, het eerst konden gezien worden als tekenen van de tijd.

De wereld van zeelieden wordt vandaag gekenmerkt door de volgende eigenschappen :

MOBILITEIT :

zeelieden komen en gaan, en vandaag vlugger dan ooit

 

 

EEN PLURALISTISCHE SAMENSTELLING :

    Op een schip kom je meer en meer bemanningen tegen die samengesteld zijn uit mensen van verschillende taal, godsdienst, cultuur. Ze moeten met mekaar samen zien te werken.
    Het grote teken van de Kerk, haar SYMBOOL, is de kwaliteit van de relaties. "Daaraan zullen zij herkennen dat Gij mijn leerlingen zijt, als gij elkander liefhebt,"zegt Jezus zelf.
    In ons contact met de zeelieden willen wij vooral trachten teken te zijn van deze Liefde door gastvrijheid en menselijk contact, door de waardering voor de zeevarenden zoals ze zijn onafhankelijk van hun cultuur, ras of taal.

 

De GASTVRIJHEID

    is van groot belang. Een oud grafschrift dat zegt "Ik heb veel gereisd, maar in iedere stad vond ik broeders en een warm onthaal", leert ons dit ook. Een Indische zeeman schreef in ons gastenboek : "Het is een mooie dag voor mij 'de grote familie' weer te ontmoeten en ik kom terug." Een Islamitisch Marokkaan schreef : " Hier vinden wij vriendschap en gastvrijheid. Waarom bekommeren christenen zich voor zeelieden en waarom doen islamieten dat niet in hun streek ?"
De gastvrijheid die wij kunnen aanbieden, is gebaseerd op de inzet van vele mensen, die zich vrijwillig inzetten bij het ziekenbezoek, het openhouden van de shop, het meehelpen in de organisatie van de voetbalwedstrijden, de social evenings, het scheepsbezoek, het transport, het onderhoud van de gebouwen, de administratie, het onthaal .... Zo wil het Antwerp Seafarers' Centre (Italielei), een dienst zijn aan de Haven van Antwerpen en aan allen die er komen.

Source : admin
Date : 30.09.2018

Met de steun van ...

Bisdom ... ... ... ...