<
Apostleship of the Sea
Apostolatus Maris Antwerpen

BERICHTEN

WEEKEND-EREDIENSTEN


Weekend-erediensten in  Antwerp Seafarers’ Centre

De christelijke eredienst mag dan wel zijn belangrijke plaats in de westerse samenleving hebben verloren. In andere landen staat de lofprijzing nog steeds centraal. In de Filipijnen, de grootste christelijke natie in het Verre Oosten, wordt geschat dat bijna de helft van de volwassen bevolking wekelijks een eredienst bijwoont.

Filipino’s maken ongeveer een derde uit van de totale maritieme populatie, die ruwweg wordt geschat op een anderhalf miljoen zeelieden. De Filipijnen zijn overwegend rooms-katholiek met een aanzienlijke minderheid protestanten. Het is dan ook normaal dat vele zeelieden de openbare beleving van het geloof heel serieus nemen.

Na iedere eredienst is er ook een foto-moment. De deelnemende zeelieden stellen er prijs op gefotografeerd te worden met de celebranten. Links de protestantse havenaalmoezenier en rechts zijn RK-collega Jos Vanhoof. (Foto Justin Gleissner)

Het Antwerpse havenpastoraat houdt zich niet enkel bezig met praktische hulp aan zeelieden. Jazeker, de zeeman heeft behoefte aan transport en telecommunicatie. Indien er genoeg tijd is, willen zeelieden aan wal gaan. Vele schepen hebben geen internet aan boord en de bemanning wil graag naar het zeemanshuis komen om gebruik te maken van de aanwezige wifi.

De drang naar enkele uurtjes ontspanning, het strekken van de benen op een vaste ondergrond, de ontsnapping uit een monotone stalen omgeving, kunnen al genoeg zijn om een uitstap naar het zeemanshuis te maken. Maar er is meer! Vaak heb ik zeelieden horen zeggen: het is al maanden geleden dat ik nog naar de kerk ben geweest maar vanavond kom ik naar het zeemanshuis.

HetAntwerp Seafarers’ Centredoet immers zijn best om elke zaterdag- en zondagavond een eredienst aan te bieden. De aanwezige zeelieden komen meestal uit de Filipijnen maar regelmatig zijn er ook zeevarenden uit India, soms ook een enkele Europeaan. De diensten dragen overwegend het karakter van een mis. De deelnemers zijn immers meestal rooms-katholiek en ons zeemanshuis heeft twee aalmoezeniers die elkaar kunnen aflossen om de permanentie van deze erediensten te garanderen.

Ik vind het aangenaam en waardevol om mee deel te nemen aan deze erediensten. Vele aanwezige zeelieden komen uit het havengebied waarin ik schepen bezoek. Zij waarderen het om de dienst bij te wonen, te bidden en de eucharistie te ontvangen. Het geeft hen kracht om de dagelijkse uitdagingen van het zeemansbestaan het hoofd te bieden.

Met Gods zegen.

Marc Schippers

Havenaalmoezenier

(Overgenomen uit De Band, het Kerkblad van de Antwerpse Gemeenten van de Verenigde Protestantse Kerk in België.)Apostolatus Maris

Italielei 72
Antwerpen 2000

  • +32 (0)3 233 34 75
  • info@aposmar.be
  • H: Maandag - Vrijdag: 7:00 PM to 11:00 PM

    Copyright © 2018 - Alle rechten voorbehouden. All rights reserved.
    Created by Susunoyo